Now showing items 1-4 of 4

  • Hodnocení výkonnosti podniku a návrhy na její zvýšení 

    Vodičková, Klára
    Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti Centropen, a. s. První část práce obsahuje definice výkonnosti a jednotlivé metody měření výkonnosti podniku. V praktické části je představena analyzovaná společnost ...
  • Integrovaná technologie pro zpracování nevyužitelného plastového odpadu a kalů z ČOV 

    Kadlecová, Petra
    Dosavadní způsoby nakládání s čistírenskými kaly i materiálově nevyužitelným plastovým odpadem se ukazují z dlouhodobého hlediska jako nevyhovující. Ukládání výhřevných odpa-dů na skládky bude brzy omezeno a hrozící riziko ...
  • Optimalizace procesu lisování kuliček do těles vstřikovačů 

    Kadlecová, Petra
    Práce pojednává o lisovací stanici montážní linky firmy Bosch Diesel v Jihlavě, na které probíhá zaslepování technologického otvoru v tělese vstřikovače zalisováním kuličky s přesahem. Cílem práce je odhalit pomocí několika ...
  • Porovnávání způsobu financování dlouhodobého majetku 

    Kadlecová, Petra
    Diplomová práce se zabývá problematikou externího financování mycí vany WIP pro společnost Renova Malec – Kadlec s.r.o.,konkrétně výběrem financování mezi finančním leasingem a bankovním úvěrem. Práce se zaměřuje na porovnání ...