Now showing items 1-3 of 3

 • Mikroprocesorové řízení ohřevu bazénu se slunečními kolektory 

  Kahánek, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na návrh řídící jednotky pro provoz bazénu se solárními kolektory. Jednotka sleduje teplotu vody v bazénu i solárním kolektoru. Pomocí takto získaný dat řídí spouštění oběhového čerpadla a polohu ...
 • Optické vlastnosti monokrystalického křemíku 

  Kahánek, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá optickými vlastnostmi křemíku. Práce je zaměřena na realizaci křemíkových vzorků s ohmickými kontakty. Byl proveden návrh vhodného zdroje záření pro měření absorpční hrany monokrystalického ...
 • Základní vlastnosti polovodičových materiálů 

  Kahánek, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá základními vlastnostmi polovodičových materiálů a metodami měření vlastností polovodičů. Práce je zaměřena na metody bezkontaktních měření, kde se využívá světelných paprsků ke generaci náboje ...