Now showing items 1-2 of 2

  • Vícerozměrné separace v kapalné fázi 

    Šesták, Jozef
    Dizertační práce se zabývá problematikou vícerozměrných separací v kapalné fázi. Tyto separační techniky jsou vyvíjeny ve snaze splnit současné požadavky kladené na analýzu velmi složitých vzorků, jejichž komponenty jsou ...
  • Využití fluorimetrie pro detekci stopovačů proudění podzemních vod 

    Pokora, Zdeněk
    Diplomová práce zkoumá detekci fluoresceinu pro účely koloračních experimentů v podzemních a povrchových vodách. V první části se práce zabývá adsorpcí v systému voda-fluorescein-aktivní uhlí a desorpcí pomocí různých ...