Now showing items 1-2 of 2

  • Magická projekce 

    Kaisler, Vojtěch
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou aplikace, která promítá obraz na pohyblivé plátno. Tímto plátnem uživatel pohybuje v projekčním prostoru projektoru. Projekce je vždy soustředěna pouze na toto plátno. Práce ...
  • Promítané uživatelské rozhraní - desková hra 

    Kaisler, Vojtěch
    Tato práce se zabývá návrhem a realizací interaktivní stolní deskové hry. Tuto realizaci je možné rozdělit na detekci a projekci. Detekce prováděná infračervenou kamerou slouží ke snímání reakcí hráčů, kteří interagují se ...