Now showing items 1-2 of 2

  • Slinuté karbidy pro obrábění korozivzdorných ocelí 

    Kakáč, Martin
    Bakalářská práce se zabývá problematikou korozivzdorných ocelí a jejich obráběním, sli-nutými karbidy a to jak povlakovanými, tak nepovlakovanými. První kapitola je věnována podrobnému rozdělení korozivzdorných ocelí, jejím ...
  • Technologie frézování na CNC obráběcím centru metodou VoluMill 

    Kakáč, Martin
    Diplomová práce se zabývá technologickou přípravou výroby na CNC obráběcím centru, vybaveném řídicím systémem FANUC. Ve spolupráci s firmou AB KOMPONENTY s.r.o. se využívá CAM software GibbsCAM a její nadstavby VoluMill. ...