Now showing items 1-2 of 2

  • Implementace GIS nástroje pro mobilní počítačová zařízení 

    Kalčík, Vojtěch
    Diplomová práce se zabývá návrhem GIS nástroje pro mobilní počítačová zařízení. Výsledný program bude přizpůsoben pro sběr geografických dat v terénu. Program bude pracovat se standardními formáty souborů pro GIS. Velký ...
  • Program pro kalibrované rastrové mapy 

    Kalčík, Vojtěch
    Tato bakalářská práce se zabývá zobrazením kalibrovaných map a zpracováním bodů zájmu. Body zájmu lze získat i z fotek s uloženou Exif informací o pozici vyfocení. Práce popisuje základní pojmy z geoinformatiky, princip ...