Now showing items 1-20 of 25

 • Analýza mezní únosnosti tenkostěnných ocelových konstrukcí 

  Jindra, Daniel
  Zostavenie výpočtových modelov konštrukcie, prútového a detailnejšieho škrupinového, je prevedené v programovom systéme ANSYS. Návrhové situácie sú definované podľa EN a pomocou nelineárnych výpočtov MKP je stanovená ...
 • Analýza působení větru na stavební konstrukci 

  Tačner, Jan
  Diplomová práce se zabývá statickou a dynamickou analýzou chování štíhlé mostní konstrukce. V programovém systému ANSYS 14.5 byl vytvořen výpočtový model konstrukce lávky. Byla provedena statická a modální analýza, na ...
 • Analýza působení větru na štíhlé stavební konstrukce 

  Tomeček, Petr
  Diplomová práce se zabývá analýzou působení větru na vysoké štíhlé stavební konstrukce. Jsou v ní vysvětleny důležité poznatky z teorie proudění a porovnává jednotlivé modely turbulentního proudění s ohledem na vztah ...
 • Analýza svarů s využitím metody konečných prvků 

  Štěrba, Martin
  Práce se zabývá numerickou analýzou svařovaných hliníkových konstrukcí. U těchto konstrukcí dochází v důsledku svařování k výraznému poklesu mechanických vlastností v místě svaru a tepelně ovlivněné oblasti. V rámci práce ...
 • Analýza účinků zatížení větrem na stavební konstrukce 

  Štěrba, Martin
  Bakalářská práce se zabývá analýzou účinků zatížení větrem na stavební konstrukce. V rámci práce je řešeno numerické modelování obtékání tuhých válcových těles při vysokých Reynoldsových číslech. K simulacím byl použit ...
 • Improved Element Erosion Function for Concrete-like Materials with the SPH Method 

  Kala, Jiří; Hušek, Martin (Hindawi, 2016-03-07)
  The subject of the article is a description of a simple test from the field of terminal ballistics and the handling of issues arising during its simulation using the numerical techniques of the finite element method. With ...
 • Inverse Identification of the Material Parameters of a Nonlinear Concrete Constitutive Model Based on the Triaxial Compression Strength Testing 

  Král, Petr; Hradil, Petr; Kala, Jiří (Gruppo Italiano Frattura, 2017-01-01)
  The aim of this paper is to perform the inverse identification of the material parameters of a nonlinear constitutive model intended for the modeling of concrete which is known as the Karagozian & Case Concrete model. At ...
 • Modelling the tensile softening behaviour of concrete in LS-Dyna software 

  Král, Petr; Hradil, Petr; Kala, Jiří (IOP Publishing, 2020-12-09)
  The problematic of the paper focuses on the numerical modelling of tensile softening behaviour of concrete. For this purpose, the explicit finite element software LS-Dyna contains several nonlinear material models. The ...
 • Nelineární analýza železobetonových konstrukcí 

  Kopřiva, Josef
  Cílem je vytvořit výpočtový konečně prvkový model dodatečně předepnuté lávky pro pěší a pro cyklisty pomocí programu ANSYS. Provést nelineární analýzu konstrukce a provést srovnání s normovými hodnotami.
 • Optimal adjustment od FE model of concrete slab exposed to impact loading 

  Jindra, Daniel; Hradil, Petr; Kala, Jiří (EDP Sciences, 2020-04-16)
  Numerical approach using FEM has been used to describe the behaviour of concrete slab exposed to impact loading. 3D parametrical numerical model has been created, and the influence of various parameters values on model ...
 • Optimization-Based Inverse Identification of the Parameters of a Concrete Cap Material Model 

  Král, Petr; Hokeš, Filip; Hušek, Martin; Kala, Jiří; Hradil, Petr (IOP Publishing, 2017-06-12)
  Issues concerning the advanced numerical analysis of concrete building structures in sophisticated computing systems currently require the involvement of nonlinear mechanics tools. The efforts to design safer, more durable ...
 • Podrobná analýza složitých konstrukčních detailů 

  Hokeš, Filip
  Hlavním cílem práce je nalezení a popsání závislosti mezi únosností čepového spoje a velikostí vrtání otvoru pro čep. Stanovení této závislosti je provedeno podle normy ČSN EN 1993-1-8, teoretického řešení a nakonec pomocí ...
 • Posouzení dřevěné mostní konstrukce na účinky dynamického zatížení 

  Skorunka, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá statickou a dynamickou analýzou dřevěné obloukové lávky pro pěší. Výpočtový model konstrukce byl vytvořen v programovém systému ANSYS 15. Dynamické síly od větru a koní byly aplikovány na model ...
 • Posouzení mostní konstrukce na účinky dynamického zatížení 

  Součková, Markéta
  Diplomová práce se věnuje statické a dynamické analýze ocelové obloukové lávky pro pěší. V programu ANSYS 12.1 byl vytvořen výpočtový model konstrukce a následně na něj byla provedena statická a modální analýza. Na základě ...
 • Requirements of technical standards for the dynamic analysis of the load-bearing structures of footbridges 

  Hradil, Petr; Salajka, Vlastislav; Kala, Jiří (EDP Sciences, 2017-05-24)
  The load-bearing structures of footbridges are designed to be slender and feature spans of considerable length. It can be expected that the natural frequencies of such load-bearing structures range from 0.5 Hz to 5.0 Hz. ...
 • Stanovení požární odolnosti konstrukcí 

  Jindra, Daniel
  Je preštudovaná možnosť modelovania nelineárneho chovania betónu pri bežných izbových a zvýšených teplotách pri požiari v prostredí programu ANSYS. Je zohľadnená zmena materiálových vlastností pri teplotnom zaťažení. ...
 • Statická a dynamická analýza předpjaté mostní konstrukce 

  Hokeš, Filip
  Hlavním cílem práce je provedení statické a dynamické analýzy předpjaté mostní konstrukce ve výpočtovém systému ANSYS. Pro analýzu byla vybrána lávka pro pěší přes Svratku v Brně. Ve vztahu k tomuto tématu se v práci nejprve ...
 • Statická analýza lávky pro pěší 

  Holada, Jiří
  Práce se zabývá statickou analýzou a sestavením výpočtového modelu visutého mostu pro pěší a cyklisty přes řeku Sázavu v obci Zbořený Kostelec. Model je vytvořen podle skutečné podoby stavby. Délka lávky je 135 m a šířka ...
 • Statická analýza mostní konstrukce: Černý most v Hodoníně 

  Okánik, Michal
  Diplomová práce se zabývá statickou analýzou Černého mostu ve městě Hodonín. Je zde popsána tvorba výpočtového modelu v systému ANSYS dle stávající projektové dokumentace, následně aplikace zatížení a okrajových podmínek ...
 • Statické a dynamické posouzení konstrukce vyhlídkové věže 

  Valíček, Jan
  Tato práce se zabývá statickou a dynamickou analýzou vyhlídkové věže. Jedná se o dřevěnou rozhledu v obci Bohdaneč. Pro dynamickou analýzu byl vytvořen podrobný výpočtový model v programu ANSYS. Statická analýza byla ...