Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace hnacích hřídelí kol přední nápravy vozidla Magma 

    Kala, Miroslav
    Tato diplomová práce se zabývá optimalizací hnacích hřídelí vozidla MAGMA Alficar, u kterých v extrémních provozních podmínkách dochází k poškození. K analýze hřídele je využita metoda konečných prvků, jež je moderním ...
  • Speciální difraktivní prvky - využití fraktálů 

    Kala, Miroslav
    Tato diplomová práce je zaměřena na využití fraktálů v difraktivních optických prvcích. Jsou zde zkoumány vlastnosti difrakčních obrazců, které přísluší jak různým fraktálům, tak i některým jednodušším nefraktálním strukturám. ...