Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh na zlepšení firemní kultury 

    Fraňková, Kristýna
    Bakalářská práce řeší problém ve firemní kultuře ve společnosti IFE-CR a. s. Práce vychází z předem stanovených hypotéz, které jsou položeny tak, aby se práce dále mohla zabývat problémem z nich vyplívajícím. Součástí je ...