Now showing items 1-5 of 5

 • Hydraulický tlumič v aktivním závěsu kola 

  Kala, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je popsat problematiku spojenou s tlumením kmitů kola a utřídit tyto informace podle nejnovějších poznatků. Popsat jednotlivé principy používané pro tlumení kmitů kol osobních vozů a srovnat ...
 • Konstrukce semimobilního třídícího zařízení na štěrkopísek 

  Kala, Pavel
  Diplomové práce se zabývá návrhem konstrukce semimobilního zařízení pro třídění štěrkopísků. Práce popisuje konstrukční návrh jednotlivých částí stroje. Součástí práce jsou také kontrolní výpočty vybraných konstrukčních ...
 • Návrh setrvačníku jednovzpěrného čelisťového drtiče 

  Horký, Karel
  Diplomová práce se zabývá návrhem setrvačníku a řemenice jednovzpěrného čelisťového drtiče DCJ 900x600. První kapitola je věnována přehledu metod pro výpočet velikosti setrvačníků pracovních strojů. Druhá kapitola je ...
 • Třísítný vibrační třídič 

  Švrček, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem vibračního třídiče se tře-mi nakloněnými sítovými plochami, který je určený k třídění sypkých nerostných surovin. Cílem diplomové práce je v první řadě vypracovat konstrukční ...
 • Zubový drtič pro drcení kameniva 

  Kolacia, Kryštof
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zubového drtiče pro drcení kameniva. Drtič, který disponuje výměnnými hroty, je navržen tak, aby i drtící elementy mohly být snadno vyměněny. Diplomová práce je dělena na ...