Now showing items 1-2 of 2

  • Celulózová nanovlákna a materiály v aerosolu 

    Salajková, Michaela
    Tato diplomová práce se zabývá přípravou nových kompozitů na bázi mikrofibrilované celulozy a multi-walls carbon nanotubes (MFC/MWCNTs). Tři různé metody byly použity pro modifikaci MWCNTs. Byl zkoumán vliv použitých ...
  • Prednasky.com - vytvoření frameworku pro automatické zpracování dat 

    Kalfus, Jan
    Tato bakalářská práce řeší návrh a realizaci frameworku v jazyce Python pro automatické zpracování multimediálních dat. Vytvořený framework umožňuje dekomponovat úpravy na jednotlivé atomické úlohy, které mohou být spuštěny ...