Now showing items 1-2 of 2

  • Osamění 

    Kalhousová Pernicová, Zuzana
    Téma osamění ve většině z nás vyvolá negativní pocity strachu a prázdnoty, naopak jen málokdy na osamělost pohlížíme jako na pozitivní, životu potřebný jev. Samotný problém bývá tabuizován, skrývá se na pozadí oblíbenějších ...
  • Prázdno, samota 

    Kalhousová Pernicová, Zuzana
    Téma mých obrazů je samota a prázdno. Konkrétně se věnuji především stáří a všemu, co přináší. Zamýšlím se nad jeho podstatou, nad tím, co může člověk na sklonku života cítit. Co je pro starého člověka důležité, jaké jsou ...