Now showing items 1-1 of 1

  • Univerzální tester protipožárního systému Tyco 

    Vítek, Ladislav
    Tato práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro testování požárních senzorů společnosti Tyco. Komunikace se senzory probíhá pomocí proudové smyčky, kdy generujeme napětí a měříme proudovou odezvu senzoru. Tato data ...