Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza nezaměstnanosti v Českobudějovickém okrese pomocí časových řad 

  Kalinová, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou nezaměstnanosti v Českobudějovickém okrese pomocí časových řad. Analýza bude zahrnovat jak měsíční údaje nezaměstnanosti za rok 2008, tak čtvrtletní údaje za roky 2006-2008. Výsledkem ...
 • Podnikatelský záměr pro založení kavárny 

  Kalinová, Tereza
  Práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru pro založení kavárny, jejíž hlavní zákazníky jsou maminky s malými dětmi. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska potřebná k vypracování podnikatelského ...
 • Technická analýza 

  Kalinová, Tereza
  Práce se zabývá technickou analýzou a seznámením s možnostmi jejího využití při rozhodování o investování na kapitálovém trh. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska potřebná k prvotnímu seznámení s technickou ...