Now showing items 1-3 of 3

 • Příprava a vlastnosti belitického slínku 

  Havlík, Leoš
  DIPLOMOVÁ PRÁCE SE ZABÝVÁ PŘÍPRAVOU A VLASTNOSTMI BELITICKÉHO SLÍNKU. PODKLADEM K VYPRACOVÁNÍ TÉTO PRÁCE BYLO ZPRACOVÁNÍ VĚDECKÝCH ČLÁNKŮ NA DANÉ TÉMA FORMOU REŠERŠE, A STUDIUM DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ VÝZKUMŮ PROVÁDĚNÝCH NA ...
 • Vliv modifikujících přísad na dosahované vlastnosti anhydritových maltovin 

  Ciencialová, Zuzana
  Tato diplomová práce řeší vliv modifikujících přísad na dosahované vlastnosti anhydritových maltovin. V první části je zpracována teorie týkající se anhydritových pojiv. Druhá část se věnuje litým anhydritovým podlahovým ...
 • Výroba sádrových tvárnic z chemosádrovce 

  Skoupil, Zbyněk
  Práce se zabývá výrobou sádrových tvárnic z chemosádrovce a v návaznosti na předchozí výzkum ústavu technologie stavebních hmot a dílců je cílem diplomové práce optimalizace složení surovinové báze. V první části se práce ...