Now showing items 1-1 of 1

  • Inverzní kyvadlo 

    Kalla, Libor
    Tato práce se zabývá rovinnou úlohou balancování inverzního kyvadla, jehož reálný model je umístěn v laboratoři A1/731a. Cílem práce je v prostředí Matlab Simulink sestavit simulační model. Vlastnosti navrženého modelu ...