Now showing items 1-12 of 12

 • Amplitudový modulátor a zeslabovač s diodou PIN - laboratorní úloha 

  Kaller, Ondřej
  Účelem tohoto semestrálního projektu je vytvoření koncepce laboratorní úlohy Amplitudový modulátor a zeslabovač s diodou PIN, jež by byla alternativou úlohy měřené v předmětu BSES na jiném vzorku. Pro tuto laboratorní práci ...
 • Analýza přenosu a měření signálu digitální televize DVB-S/S2 

  Kaller, Ondřej
  Diplomová práce se skládá z teoretického úvodu obsahujícího rešerši uvedené literatury z oblasti systému digitální družicové televize a hodnocení kvality digitálního obrazového signálu. Dále jsou uvedeny výsledky měření ...
 • Hloubková mapa s využitím zařízení Kinect 

  Němec, Pavel
  Hloubková mapa má v dnešní době různá využití v rozličných odvětvích lidské činnosti (ve stavebnictví, lékařství, strojírenství, robotice, zábavním průmyslu atd.). Cílem této práce je seznámit se s různými metodami jejího ...
 • Měření a modelování pokrytí bezdrátových sítí 

  Julínek, Pavel
  Tato diplomová práce popisuje mobilní komunikační systémy GSM a UMTS včetně principu fungování těchto systémů. Dále se zabývá problematikou GPS a určení polohy pomocí tohoto systému. Je zde také popsána problematika ztrát ...
 • Pokročilé metody snímání a hodnocení kvality 3D videa 

  Kaller, Ondřej
  Disertační práce se zabývá metodami snímání a hodnocení kvality 3D obrazů a videí. Po krátkém shrnutí fyziologie prostorového vnímání, obsahuje práce stav poznání v oblastech problému adaptivní paralaxy a konfigurace kamer ...
 • Povelovací zařízení pro anténní rotátor řízené z PC 

  Petra-Kajňák, Daniel
  Práca sa zaoberá rozborom a návrhom zariadenia pre ovládanie rotátoru offsetovej antény riadeného počítačom. Vysvetľuje princíp satelitného vysielania a smerovania pozemných antén. Opisuje návrh jednotlivých obvodov, dosky ...
 • Přepojovací maticové pole pro audiosignály 

  Dluhý, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce je provést rozbor a návrh maticového přepojovacího pole pro audiosignály nejvyšší kvality pro použití v rozhlasovém studiu. Jednotlivé vstupy jsou nastavitelné a výstupy jsou přizpůsobené na ...
 • Rotační 3D scanner 

  Švehla, Ľubomír
  Projekt sa zaoberá návrhom konštrukciou rotačného 3D skeneru a to ako po hardvérovej tak i po softvérovej stránke. Pri hardvérovej časti je dôležitým faktorom čo najnižšia cena a tomu zodpovedá aj jeho jednoduchosť. ...
 • Simulace přenosu DVB-S2 

  Klíma, Jindřich
  Tématem mé diplomové práce byl druhý standard satelitní digitální televize, DVB-S2. Je sepsán princip digitální televize a první standard DVB-S. Dále je popsán samotný vznik a charakteristika standardu DVB-S2, nové použité ...
 • Systém pro precizní 3D snímání spojitého povrchu nožní klenby 

  Fojtík, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem uživatelského rozhraní pro použití metody Phase shifting profilometrie. Nejprve se zabývá teoretickým přiblížením této metody, dále popisuje proces segmentace obrazových dat a jejich ...
 • Vstupní nízkofrekvenční předzesilovač pro laboratorní výuku 

  Kučera, Ondřej
  Tato práce se zabývá vstupním nízkofrekvenčním předzesilovačem pro laboratorní výuku. Úkolem bylo nastudovat, navrhnout a sestrojit funkční řešení vstupního předzesilovače pro nízkofrekvenční audio elektroniku. V jednotlivých ...
 • Vyhodnocení testových formulářů pomocí OCR 

  Noghe, Petr
  Práce se zabývá vyhodnocováním formulářů pomocí optického rozpoznávání znaků v obraze. První část práce je věnována zpracování obrazu a používaným metodám pro OCR analýzu. V praktické části je vytvořena databáze vzorových ...