Now showing items 1-1 of 1

  • JamVM: Alternativní virtuální stroj Javy 

    Kalman, Ondřej
    Cílem této práce je srovnání dvou virtuálních strojů Javy a to virtuálního stroje HotSpot a~virtuálního stroje JamVM. Úvodní část práce čtenáře seznamuje s platformou Java, jsou zde také shrnuty obecné vlastnosti a principy ...