Now showing items 1-19 of 19

 • Analýza pokročilých materiálů a struktur metodou SIMS 

  Holeňák, Radek
  Bakalářská práce se zabývá studiem pokročilých materiálů metodou SIMS a možnostem kvantitativní analýzy pomocí dat získaných z měření. Byla provedena chemická analýza povrchu keramiky s cílem optimalizace podmínek měření. ...
 • Buzení a detekce plazmonových polaritonů 

  Šustr, Libor
  Diplomová práce je věnována problematice buzení a detekce povrchových plazmonových polaritonů viditelným světlem. Nejdříve jsou připomenuty základní pojmy jako vlnění, elektromagnetická vlna, světlo na rozhraní a optické ...
 • Buzení a detekce plazmonových polaritonů 

  Brtek, Tomáš
  Chování povrchových plazmonových polaritonů a lokalizovaných povrchových plazmonů je velmi silně závislé na parametrech kovových povrchů a strukturách v nich vyrobených. Tato práce se věnuje plazmonice a to především v ...
 • Charakterizace nanostruktur mikroskopií blízkého pole (SNOM) 

  Pagáčová, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá charakterizací nanostruktur mikroskopií blízkého pole. Uvádí fyzikální principy, na kterých tato metoda pracuje a popisuje experimentální uspořádání mikroskopie SNOM. Dále se zabývá charakterizací ...
 • Detekce lokalizovaných povrchových plazmonů na kovových nanostrukturách 

  Konečná, Andrea
  Tato bakalářská práce se zabývá teoretickým a experimentálním studiem lokalizovaných povrchových plazmonů vznikajících na kovových nanostrukturách. Analytické výpočty byly srovnány se simulacemi a s měřeními provedenými ...
 • Fyzika metamateriálů 

  Láska, Martin
  Tato bakalářská práce je věnována elektrodynamice metamateriálů, které mají současně zápornou permitivitu a permeabilitu. Je ukázáno, že takové prostředí je popsáno záporným indexem lomu, což má výrazné důsledky v oblasti ...
 • Imaging of near-field interference patterns by a-SNOM – influence of illumination wavelength and polarization state 

  Dvořák, Petr; Édes, Zoltán; Kvapil, Michal; Šamořil, Tomáš; Ligmajer, Filip; Hrtoň, Martin; Kalousek, Radek; Křápek, Vlastimil; Dub, Petr; Spousta, Jiří; Varga, Peter; Šikola, Tomáš (Optical Society of America, 2017-07-05)
  Scanning near-field optical microscopy (SNOM) in combination with interference structures is a powerful tool for imaging and analysis of surface plasmon polaritons (SPPs). However, the correct interpretation of SNOM images ...
 • Modelování fotonických struktur pomocí metody konečných diferencí v časové oblasti 

  Procházka, Pavel
  Tato bakalářská práce je zaměřena na základní popis metody konečných diferencí v časové oblasti (FDTD, Finite-Difference Time-Domain method), která slouží k numerickému řešení Maxwellových rovnic. FDTD je dnes velmi používaná ...
 • Modelování lokálních plazmonových rezonancí 

  Dvořák, Petr
  Tato práce je věnována plasmonovým rezonančním systémům. V první části se zabývá analytickým a numerickým popisem chování povrchových plazmonových polaritonů na kovových anténkách v blízkosti rohu. Druhá část této práce ...
 • Modelování šíření povrchových plazmonů v grafenu 

  Hrtoň, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá transportními a optickými vlastnostmi grafenu, a to zejména v kontexu jejich možné ovládání pomocí elektrostatického gatování. Autor představuje návrh experimentu, který by demonstroval ...
 • Rigorózní simulace interakce světla s buňkami 

  Dršata, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá rigorózními simulacemi rozptylu světla na živých buňkách. První část je věnována úvodu do dané problematiky a základnímu popisu často využívaných výpočetních metod a modelů buněčných struktur. ...
 • Řízení teploty nanostruktur pomocí absorpce světla 

  Kovács, Roland
  Diplomová práce se zabývá novou metodou rychlého ohříváním nanostruktur pomocí fokusovaného laserového svazku s využitím lokalizovaných plazmonů (kolektivní oscilace elektronů). Pomocí lokální změny teploty může být zahájen ...
 • SNOM sondy se speciálními vlastnostmi 

  Slabý, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá skenovací mikroskopií v blízkém poli (SNOM). Pomocí SNOM je experimentálně měřeno blízké pole interference povrchových plazmonových polaritonů (PPP) na strukturách tvořených drážkami na ...
 • Studium fotoluminiscence tenkých vrstev 

  Kouřil, Jan
  Bakalářská práce se v první části zabývá teorií fotoluminiscence v polovodičích, v druhé části potom problematikou měření fotoluminiscence tenkých vrstev SRON a srovnáním naměřených spekter pro různé podmínky.
 • Studium optických vlastností kovových struktur a jejich využití v nanooptice 

  Neuman, Tomáš
  Interakce kovových struktur s elektromagnetickým zárením je živoucím tématem oboru optiky blízkého pole, které zahrnuje oblasti plasmoniky a nanofotoniky. Interakce svetla a látky na rozmerech menších než vlnová délka ...
 • Studium vlastností kovových tenkých vrstev a nanostruktur pomocí rastrovací sondové mikroskopie 

  Doupal, Antonín
  Diplomová práce je zaměřena na studium vlastností tenkých kovových vrstev a nanostruktur pomocí rastrovací sondové mikroskopie. Studovány jsou magnetické vlastnosti, a to pomocí mikroskopie magnetických sil, což je jedna ...
 • Studium vlastností povrchových plazmonových polaritonů na magnetických materiálech 

  Dvořák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá experimentálním studiem povrchových plazmonových polaritonu na nanostrukturách Au/Co/Au. Nanostruktury byly poipraveny pomocí elektronové litografie a fokusovaného iontového svazku. Pro detekci ...
 • Studium vlastností povrchových plazmonových polaritonů pomocí rastrovací optické mikroskopie v blízkém poli 

  Neuman, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlastností povrchových plazmonových polaritonů (PPP) šířících se podél rozhraní dielektrikum - kov. Na strukturách připravených pomocí fokusovaného iontového svazku (FIB) byla ...
 • Vývoj UHV STM/AFM 

  Pavelec, Jiří
  Práce pojednává o piezoelektrickém motoru, který jako součást AFM (Atomic Force Microscopy) provádí zaměřování laserového svazku. Je v ní zaznamenáno měření pro určení vhodných tvarů a frekvencí napájecích pulzů, které ...