Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza poškození čelních skel automobilů a možnosti jejich opravy 

  Ondrouch, Dušan
  V úvodu teoretické části je stručně popsána historie výroby čelních skel a také výroby skla obecně. Dále jsou popsány klíčové parametry a prvky výbavy čelních skel a v neposlední řadě také výrobní proces moderních čelních ...
 • Analýza poškození vozidel při střetech se silničními svodidly 

  Berka, Jan
  Tématem této diplomové práce je analýza poškození vozidel, které bylo způsobeno střetem se silničními svodidly. V teoretické části jsou popsána svodidla, jejich rozdělení, konstrukce, proces návrhu a způsoby jejich zkoušení, ...
 • Charakteristická poškození vozidel v malých rychlostech 

  Lexová, Kristýna
  Předkládaná diplomová práce se věnuje dokumentaci a analýze charakteristických poškození vozidel vzniklých při kolizích s tuhými překážkami za nízkých rychlostí. Analýza charakteristických poškození je založena na provedení ...
 • Kategorizace charakteristických poškození vozidel 

  Obrátilová, Alena
  Diplomová práce se zabývá rozčleněním charakteristických poškození vozidel vznikajících při dopravních nehodách s okolní infrastrukturou pozemních komunikací s konkrétním zaměřením na dopravní nehody se stromy a silničními ...
 • Posuzování účelných nákladů na opravu poškozeného motorového vozidla dle NOZ 

  Fišer, Pavel; Kaluža, Zdeněk; Vincenc, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Expedient repair costs can be considered as a incurred costs to restore the operability of the vehicle at a level which reflects the proved condition of the vehicle before crash, its age, degree of wear, as well as other ...
 • Poškození vozidel při nárazech v malých rychlostech 

  Holyszewská, Anna
  Diplomová práce se zabývá dokumentací nejčastějších poškození vozidel při malých rychlostech, tzv. parkovacích manévrech. Analýza charakteristických poškození je provedena na základě dosud publikovaných testů, uskutečněných ...
 • Vliv doby znečistění karoserie vozidla ptačím trusem na míru poškození laku 

  Bílek, Tomáš
  Tato diplomová práce řeší problematiku míry poškození laku karoserie vozidel ptačím trusem, respektive vliv doby znečištění na tloušťku vrstvy laku. První kapitola práce je věnována významu laku a dalších vrstev ochrany ...
 • Vliv hloubky dezénové drážky na dosažitelné zpomalení vozidla 

  Kejíková, Barbora
  Práce je věnována pneumatikám osobních automobilů. Teoretická část zahrnuje popis výroby, konstrukce a parametrů pneumatik. Praktická část je tvořena experimentálním měřením, jehož cílem je zjistit vliv hloubky dezénu na ...