Now showing items 1-8 of 8

 • Aplikace pro získávání a zpracování dat z tabulek na webových stránkách 

  Kalus, Jiří
  Tato bakalářská práce popisuje webovou aplikaci zaměřenou na získávání a zpracování datových tabulek vyskytujících se na Internetu. Aplikace poskytuje možnost z libovolné webové adresy v pravidelných intervalech získávat ...
 • Dvojkvadrantový regulovatelný zdroj pro laboratorní účely 

  Kalus, Jiří
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh spínaného zdroje s možností pohlcování energie pro případ napájení dvoukvadrantové zátěže. Zdroj se skládá ze tří částí: napájení pro řídící obvod, jednočinný propustný měnič a ...
 • Napájecí zdroj pro kyslíkovodíkovou svářečku 

  Kalus, Jiří
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu napájecího zdroje elektrolyzéru pro plynovou svářečku na bázi vodíku a kyslíku. Hlavní náplní práce je návrh tohoto zdroje, který bude realizován jako spínaný. Což vede k ...
 • Návrh změn/doplnění v marketingové komunikaci farmářského řeznictví 

  Kalus, Jiří
  Diplomová práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci společnosti Mikrofarma, s.r.o., konkrétně na prodejnu v centru Brna. Teoretická část práce obsahuje poznatky z oblasti marketingového mixu se zaměřením na propagaci ...
 • Podpora GSM alarmu na mobilním zařízení 

  Kalus, Jiří
  Tato diplomová práce popisuje mobilní aplikaci, která poskytuje podporu pro ovládání GSM/GPS alarmů. Aplikace obohacuje tyto alarmy o novou funkcionalitu, která vychází z možností těchto bezpečnostních zařízení a novodobých ...
 • Systém pro organizaci běžeckých závodů 

  Kalus, Jiří
  Práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací systému pro organizaci běžeckých závodů s podporou registrace a možností více traťových stanovišť v průběhu závodu. Systém je komponován ze dvou webových aplikací a klientské ...
 • Windows 8 aplikace pro prezentaci dat z webového API 

  Kalus, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace Windows 8 aplikace pro prezentaci dat z webového API. Přenesená data jsou pro uživatele citlivá a je zde kladen důraz na autorizaci a bezpečnost. Data jsou zobrazována v ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku 

  Kalus, Jiří
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace podniku Smrček Z-CON, s.r.o. v letech 2013-2015 s využitím zvolených metod a ukazatelů finanční analýzy. Po vyhodnocení výsledků finanční analýzy navrhuje změny ...