Now showing items 1-8 of 8

 • Accuracy Evaluation and Comparison of Mobile Laser Scanning and Mobile Photogrammetry Data 

  Kalvoda, Petr; Nosek, Jakub; Kuruc, Michal; Volařík, Tomáš; Kalvodová, Petra (IOP Publishing Ltd, 2020-12-15)
  Mobile mapping systems (MMS) are becoming used in standard geodetic tasks more common in the last years. This paper deals with the accuracy evaluation of two types of data acquired by MMS RIEGL VMX-450, and their comparison. ...
 • Kalibrace snímačů pro multispektrální datovou fúzi v mobilní robotice 

  Kalvodová, Petra
  Tato práce se zabývá datovou fúzí, kalibrací senzorických systémů robotu Orpheus-X3 a mapovacího robotu EnvMap. Tyto roboty jsou součástí robotického systému Cassandra, který slouží pro průzkum člověku nebezpečných nebo ...
 • Tvorba 3D modelu budovy s využitím laserového skenování 

  Sabo, Stanislav
  Cílem této práce je naskenování části interiéru a exteriéru budovy FEKT-u s využitím skeneru FARO Focus3D X 130 a vytvoření 3D modelu v systému WGS 84. Dále je vyhotovena rešerše metod, stavu a využití této technologie a ...
 • Tvorba 3D modelu kostela sv. Jakuba fotogrammetrickou metodou 

  Janči, Branislav
  Predmetom bakalárskej práce je tvorba 3D modelu kostola Sv. Jakuba v centre Brna. Na vytvorenie modelu bola použitá kombinovaná metóda leteckej a blízkej fotogrametrie . Vlícovacie body a body, ktoré boli použité na určenie ...
 • Tvorba 3D modelu kostela sv. Tomáše fotogrammetrickou metodou 

  Bugan, Bernard
  Obsahom tejto bakalárskej práce je vytvorenie 3D modelu kostola sv. Tomáša v Brne. Na vytvorenie modelu bola využitá Blízka fotogrametria a Letecká fotogrametria. Výpočet súradníc vlícovacích bodov bol vyhotovený s pomocou ...
 • Tvorba účelové mapy v Moravském krasu 

  Soldán, Jan
  Hlavním cílem této předkládané bakalářské práce je zaměření části lokality Holštejn a vytvoření její účelové mapy. V terénu jsou změřeny prvky polohopisu, výškopisu, nadzemní znaky inženýrských sítí, terénní hrany, vstupy ...
 • Tvorba účelové mapy v Moravském krasu 

  Stolárová, Ivana
  Bakalárska práca rieši problematiku tvorby účelovej mapy v krasovom reliéfe, konkrétne v oblasti prepadania potoka Bílá voda do priestorov jaskyne Nová Rasovna. Lokalita sa nachádza v severovýchodnej časti Moravského krasu. ...
 • Určování rovinnosti podlahových konstrukcí pomocí laserového skenování 

  Matušková, Klára
  Cílem diplomové práce bylo určení rovinnosti podlahové konstrukce dvěma metodami, nivelací a laserovým skenováním, jejich následné porovnání a vyhodnocení rozdílů. Práce se zabývá především laserovým skenováním a to použitým ...