Now showing items 1-1 of 1

  • Komunikační mix podniku 

    Gloza, Jiří
    Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a vyhodnocení aktuálního komunikačního mixu společnosti Axan 8 a.s. a vytvoření návrhu na jeho zlepšení. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické ...