Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza společnosti DEVI s.r.o. pomocí časových řad 

    Kamenský, Michal
    Předmětem této práce je aplikace statistických metod při hodnocení ekonomických ukazatelů podniku. V teoretické části je popsána problematika časových řad a vybraných ukazatelů finanční analýzy. V praktické části pak jsou ...