Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský plán pro založení pekárny 

    Kanderová, Petra
    Bakalárska práca je zameraná na vypracovanie podnikateľského plánu pre založenie malej pekárne Chlebík v Piešťanoch. Cieľom práce je reálne založenie pekárne v tomto prostredí a preniknutie na trh s kvalitným produktom, ...
  • Rizika v oblasti řízení marketingové komunikace 

    Kanderová, Petra
    Diplomová práca je zameraná na riadenie rizík v oblasti marketingovej komunikácie v spoločnosti Prvý piešťanský pivovar, s. r. o., ktorej cieľom je na základe teoretických východísk a prevedených analýz súčasného stavu a ...