Now showing items 1-20 of 29

 • Analýza falzifikátů otisků prstů vytvořených z vyleptané formy 

  Tilgner, Jan
  Tato práce se zabývá analýzou falzifikátů otisků prstů vzniklých z formy vytvořené leptáním. Nejdříve bude vytvořena forma pomocí metody leptání používané při tvorbě plošných spojů. Ta se použije k výrobě falzifikátu z ...
 • Analýza falzifikátů otisků prstů z různých materiálů 

  Sláma, Vladimír
  Tato práce se zabývá tvorbou falzifikátu otisků prstů z různých materiálů a dále návrhem a implementací algoritmu, který je analyzuje. Výroba je zaměřena především na falzifikáty vytvořené pomocí odlití z desky plošných ...
 • Analýza lokálních histogramů u otisků prstů 

  Glesner, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou lokálních histogramů. Pomocí těchto histogramů je určena kvalita snímku otisku prstu v daném místě. Analýza lokálních histogramů je provedena s využitím mnou navržených algoritmů. ...
 • Analýza systémů pro měření kvality otisku prstů 

  Dejmal, David
  Cílem této práce je zdokonalit proces určování kvality otisků prstů programem Fingerprint Quality Visualizer (FQV). Ze vzájemného porovnání stávajících programů NIST Fingerprint Image Quality 2.0 a Neurotechnology VeriFinger ...
 • Creating a Depth Map of Eye Iris in Visible Spectrum 

  Kubíček, Martin
  Diplomová práce si dává za cíl navrhnout a uvést v praxi metodiku snímání oční duhovky ve viditelném spektru. Klade přitom důraz na kvalitu snímků, věrohodné podání barev vůči reálnému podkladu a hlavně na kontinuální ...
 • Creating a Depth Map of Eye Iris in Visible Spectrum 

  Kubíček, Martin
  Diplomová práce si dává za cíl navrhnout a uvést v praxi metodiku snímání oční duhovky ve viditelném spektru. Klade přitom důraz na kvalitu snímků, věrohodné podání barev vůči reálnému podkladu a hlavně na kontinuální ...
 • Detekce a klasifikace poškození otisku prstu s využitím neuronových sítí 

  Šalko, Milan
  Cieľom tejto práce je naštudovať a navrhnúť algoritmus pre detekciu poškodení spôsobenými kožnými ochoreniami na odtlačku prsta, menovite sú týmito ochoreniami bradavice a dyshidróza. Pre detekciu prejavov ochorení bola ...
 • Detekce živosti otisku prstu na bezdotykovém zařízení 

  Fořtová, Kateřina
  Tato bakalářská práce je zaměřena na detekci živosti otisků prstů s využitím bezdotykového senzoru. Shrnuje teoretický úvod do biometrie, zpracování otisků prstů a některé ze současných přístupů pro detekci živosti. ...
 • Detekce živosti prstu s použitím různých zdrojů světelného záření 

  Vančo, Petr
  Tato práce byla vytvořena za účelem zvýšení kvality, bezpečnosti a spolehlivosti biometrických zařízení. Práce se zabývá elektrickými a optickými vlastnostmi prstu. V první části najdete teorii o biometrických systémech, ...
 • Detekce živosti ruky 

  Vanický, Jozef
  Táto práca rieši problém bezpečnosti biometrických systémov využívajúcich biometrický údaj ruky. Zameriava sa na absenciu detekcie živosti pri verifikácii vzorku biometrickým systémom. Riešenie práce ponúka rozšírenie ...
 • Editor WSQ formátu otisku prstů pro demonstrační účely 

  Németh, Patrik
  Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a implementovať aplikáciu, ktorá je schopná demonštrovať jednotlivé kroky analýzy odtlačkov prstov, a ktorá vie automaticky spracovať odtlačky prstov uložených v najrozšírenejších ...
 • Fingerprint Damage Simulation 

  Kanich, Ondřej
  Cílem této práce je návrh a implementace aplikace pro simulaci poškození umělého otisku prstu. Při studiu jsem se soustředil hlavně na projekt SFinGe, který je průkopníkem v této oblasti. Specifikoval jsem přesněji oblast ...
 • Generování onemocnění kůže do syntetických otisků prstů 

  Bárta, Milan
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací nástroje, s jehož pomocí je možné simulovat stopy konkrétních onemocnění kůže v umělém otisku prstu. Vybraná onemocnění pro tuto práci jsou bradavice a atopický ekzém. ...
 • Generování onemocnění kůže do syntetických otisků prstů z Anguli 

  Míšová, Miroslava
  Bakalářská práce se zabývá onemocněním kůže postihující bříška prstů a dlaně. Pro tuto práci jsou vybrány nemoci dyshidrotický a hyperkeratotický ekzém. Otisky s těmito nemocemi z databáze výzkumné skupiny STRaDe jsou ...
 • Generování onemocnění kůže do syntetických otisků prstů z SFinGe 

  Svoradová, Veronika
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a implementáciou algoritmu, ktorý generuje kožné ochorenia do syntetického odtlačku prstu. Pomocou generovaných objektov sa vytvárajú hlavné znaky kožných ochorení do odtlačku prsta, ...
 • Generování projevu falzifikátu do syntetických otisků prstů z generátoru SFinGe 

  Vrábľová, Žofia
  Cieľom práce je návrh a vytvorenie aplikácie pre generovanie prejavov falzifikátov do syntetických odtlačkov prstov z generátora SFinGe. Prejavy falzifikátov vybrané pre túto prácu sú prítomnosť vzduchových bublín, ...
 • Generování projevu kožního onemocnění do syntetických otisků prstů z generátoru Anguli 

  Košťák, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací algoritmu pro generování kožních onemocnění na snímek syntetického otisku prstu. Program v této práci vytváří obrázky otisků prstů poškozené atopickým ekzémem a ...
 • Generování projevu kožního onemocnění do syntetických otisků prstů z generátoru Anguli 

  Hytychová, Tereza
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat nástroj pro generování projevů kožních onemocnění do syntetických otisků prstu z generátoru Anguli. Navržené algoritmy jsou schopné vytvářet snímky s projevy bradavic ...
 • Generování projevu kožního onemocnění do syntetických otisků prstů z generátoru SFinGe 

  Wildmann, Radek
  Práce se zabývá tématem generování projevů kožních onemocnění, lupénky a suspenzační kolagenózy do synteticky generovaných otisků prstů. V rámci této práce je nejdříve toto téma teoreticky rozebráno, je navržena implementace ...
 • Generování syntetického otisku prstu pomocí GAN 

  Dvořák, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá generováním syntetických otisků prstů za pomoci modelu založeném na principu generativních soupeřících sítí. Práce shrnuje základní teoretické informace z biometrie se zaměřením na otisky ...