Now showing items 1-2 of 2

  • Diagnostika vypínači VN a VVN 

    Kapalla, Alexej
    Práca je zameraná na problematiku výkonových vysokonapäťových vypínačov a ich diagnostiku. V práci je uvedená história VN vypínačov a ich základné delenie. Následne je v práci vykonaná diagnostika VN vypínača VD4 a VVN ...
  • Diagnostika vypínačů VN a VVN 

    Kapalla, Alexej
    Táto bakalárska práca je zameraná na problematiku VN a VVN vypínačov a ich diagnostiku. V práci je uvedená história VN vypínačov a ich základné delenie. Následne sú v práci uvedené príslušné normy a je vykonaná diagnostika ...