Now showing items 1-2 of 2

  • Metody dolování v grafech a jejich využití v prostředí IS pro historiky 

    Kapavík, Radim
    Tato diplomová práce představuje návrh a implementaci webového informačního systému pro historiky (Elektronická encyklopedie historie) s datovým modelem založeným na sémantické síti a několika nástrojů umožňujících analýzy ...
  • Získávání znalostí z dat - shlukovací algoritmy 

    Kapavík, Radim
    Tato práce se zabývá shlukovou analýzou se zaměřením na problémy stanovení nezbytných parametrů shlukování. Její převážná část je věnována popisu implementace metody DENCLUE, založené na hustotě, a návrhu způsobu automatického ...