Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingová komunikace 

    Šmahelová, Nina
    Tato diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací vybraného sportovního klubu v Brně. Práce je rozdělena do tří částí. První, teoretická část, vymezuje základní pojmy, které je nutné znát pro celkové pochopení daného ...