Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza citlivostí v soustavách s rozprostřenými parametry 

    Kapusta, Ján
    Cielom bakalárskej práce bolo zoznámiť sa s modifikovanou metódou uzlových napätí a jej aplikáciou pre riešenie sústav s rozprestrenými parametrami. Realizovať výpočet citlivostí obvodových veličín na zmenu primárnych ...
  • OCR modul pro rozpoznání písmen a číslic 

    Kapusta, Ján
    Práca rozoberá základné metódy pri rozpoznávaní znakov v obraze. Popisuje celý proces rozpoznávania od prípravy obrazu, spracovania, extrakcie rysov až po priraďovacie algoritmy. Slúži ako zhodnotenie súčasne používaných ...