Now showing items 1-2 of 2

  • Generování mapy a hledání cesty v mapě pro strategické hry 

    Karásek, Štěpán
    Tato práce se skládá ze dvou částí. V první části se zabývá procedurálním generováním mapy se zaměřením na tvorbu terénu. Nejdříve jsou rozebrány principy generování terénu, použitelné algoritmy a způsoby generování dalších ...
  • Neuronové sítě a genetické algoritmy 

    Karásek, Štěpán
    Tato práce se zabývá evolučními a genetickými algoritmy a jejich možnou spoluprací při tvorbě a učení neuronových sítí. V teoretické části jsou popsány genetické algoritmy a neuronové sítě. Také jsou popsány možnosti jejich ...