Now showing items 1-1 of 1

  • Systém pro měření malých průtoků 

    Karásek, Eduard
    Diplomová práce se zabývá vytvořením systému pro měření malých průtoků kapalin. V úvodní části práce jsou popsány základní typy kapalinových průtokoměrů, které jsou vhodné pro měření malých průtoků. Za malý průtok je ...