Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza vybraných metod zřizování a měření prostorové polohy koleje 

  Karásek, Jakub
  Předmětem práce je srovnání různých způsobů měření geometrických parametrů koleje a srovnání metod navádění automatické strojní podbíječky (ASP) při zřizování geometrických parametrů koleje vybrané části mezistaničního ...
 • Pasportizace stavebně-technického stavu rodinného domu ve Vyškově 

  Karásek, Jakub
  V práci se zabývám pasportizací stavebně technického stavu rodinného domu ve Vyškově, vytvořením jeho nové projektové dokumentace a návrhem oprav včetně nacenění. V teoretické části popisuji možné poruchy a závady staveb. ...
 • Polyfunkční stavba ve Vyškově, příprava a organizace stavby 

  Karásek, Jakub
  Tato diplomová práce se věnuje zpracováním technologické přípravy polyfunkčního domu ve Vyškově. Práce obsahuje technickou zprávu, časový a finanční plán stavby, studii realizace hlavních technologických etap a položkový ...
 • Rodinný dům se sochařským ateliérem 

  Karásek, Jakub
  Moje bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu se sochařskou dílnou a atelierem. Dům se bude nacházet na parcele v Dědicích u Vyškova. Jedná se o částečně podsklepený třípodlažní rodinný dům pro tří až čtyřčlennou ...