Now showing items 1-9 of 9

 • Aplikace Fibonacci čísel v ekonomii - Elliottův vlnový princip 

  Rusyniak, Martin
  Elliottov vlnový princíp, ako technika na predpovedanie cenových pohybov, skĺbuje poznatky o Fibonacciho číslach, zlatom reze a psychológii davu. Metóda nahrádza cenové fluktuácie vlnami, medzi ktorými vyhľadáva súvislosti ...
 • Diferenciální rovnice necelého řádu 

  Karásek, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2013)
  Přehledový článek prezentuje základní informace o diferenciálních rovnicích necelého řádu. Zatímco modelování mnohých jevů studovaných v aplikacích pomocí klasických diferenciálních rovnic je všeobecně známé a hojně ...
 •  Komercializace bytových domů 

  Karásek, Jiří
  Diplomová práce se zabývá problematikou komercializace bytových domů. Teoretická část představuje problematiku hospodářských cyklů ve spojení s ekonomickou krizí. Součástí teoretické práce je také developerská oblast a s ...
 • Minimalizace Booleových funkcí pomocí Quineovy-McCluskeyovy metody 

  Niedoba, Pavel
  Práce se zabývá minimalizací Booleových funkcí pomocí Quineovy-McCluskeyovy metody s aplikací metody mřížky prostých implikantů z důvodu dosažení minimálního tvaru funkce a minimalizací pomocí ekvivalence. Dále práce ...
 • Semi-Open Sets In Closure Spaces 

  Khampakdee, Jeeranunt
 • Teorie grafů a její využití 

  Huclová, Alena
  Často je třeba orientovat se v komplikovaných vztazích mezi částmi nějakého celku. Tento problém lze pěkně řešit pomocí teorie grafů. Graf G je uspořádaná dvojice (V, E), kde V je neprázdná množina vrcholů (naše části ...
 • Trh bytů a jejich financování ve Zlíně 

  Karásek, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřena na trh s byty a jejich financování ve městě Zlín. Je rozdělena na dvě části a to teoretickou část a praktickou část. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy z oblasti bydlení a ...
 • Užití počitačů v teorii čísel 

  Konečný, Zdeněk
  PARI/GP je poměrně málo známý matematický software, který byl navržen především pro rychlé výpočty v teorii čísel, ale našel své uplatnění i v dalších oblastech matematiky. Práce uvádí přehled základních příkazů PARI/GP a ...
 • Základy kvadratických těles 

  Ivičič, Vojtěch
  Cílem práce je popsat základy kvadratických těles. Úvodní kapitoly jsou zaměřeny na aritmetiku celých čísel a polynomů. V hlavní části se zabýváme pojmem kvadratického tělesa, celým algebraickým číslům tohoto tělesa, ...