Now showing items 1-2 of 2

  • Softwarová podpora pro projektování datových rozvodů 

    Karásek, Stanislav
    Tato bakalářská práce slouží jako základní průvodce projektováním datových rozvodů. První kapitoly pojednávají o základech počítačových sítí. Jsou zde zmíněny typy sítí a jejich důležité hardwarové prvky a topologie. Práce ...
  • Vliv zinečnatanových iontů na kladnou hmotu Ni-Zn akumulátorů 

    Karásek, Stanislav
    Diplomová práce se zabývá problematikou vylučování zinečnatanových iontů na kladné elektrodě nikl-zinkových akumulátorů. Cílem práce bylo změřit impedanční charakteristiky kladné elektrody v různých stavech vybití a pozorovat ...