Now showing items 1-2 of 2

  • Centrální sklad ložisek ZKL v Brně - stavebně technologický projekt 

    Karabcová, Eva
    Obsahem této práce je realizace stavebně technologického projektu Centrálního skladu ložisek ZKL v Brně. Budova má převážně sloužit pro skladovací účely. Práce v sobě zahrnuje obecné informace o stavbě, obsah stavebně ...
  • Víceúčelový objekt v Brně - hrubá vrchní stavba 

    Karabcová, Eva
    Obsahem této práce je realizace technologické etapy hrubé vrchní stavby víceúčelového objektu v Brně. Budova má převážně sloužit pro administrativní účely. Práce v sobě zahrnuje stavebně technologickou zprávu, technickou ...