Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský plán pro založení mateřské školy 

    Karafiátová, Dagmar
    Diplomová práce je věnována zpracování podnikatelského plánu pro založení soukromé mateřské školy v Jihlavě, čímž reaguje na tržní mezeru v oblasti poskytování služeb mateřských škol. V práci jsou nejprve shrnuty teoretické ...
  • Problematika systému odměňování zaměstnanců Magistrátu města Jihlavy 

    Karafiátová, Dagmar
    Tato bakalářská práce „Problematika systému odměňování zaměstnanců Magistrátu města Jihlavy“ analyzuje současný stav systému odměňování tohoto subjektu veřejné správy a navrhuje jeho zlepšení. První teoretická část vysvětluje ...