Now showing items 1-8 of 8

 • Návrh metod pro správu logistických center v podmínkách České republiky 

  Karafiátová, Hana
  Diplomová práce pojednává o facility managementu. V první části se zabývá facility managementem jako takovým, jeho podstatou, základními pojmy, historickým vývojem, nástroji, způsoby zajištění služeb a aktéry. Analyzuje ...
 • Polyfunkční rodinný dům 

  Jeniš, Petr
  Bakalářská práce řeší návrh polyfunkčního rodinného domu ve městě Holýšov. Objekt je rozdělený na dvě části – projekční kancelář a rodinný dům pro pětičlennou rodinu. Rodinný dům je částečně podsklepený, má 2 nadzemní ...
 • Rodinný dům 

  Baláš, Jan
  Bakalářská práce se zabývá technickou dokumentací rodinného domu v obci Dolní Roveň. Objekt je ze systému Porotherm,.Rodinný dům je navržen jako dvojpodlažní, částečně podsklepený se šikmou střechou a garáží. Dům je umístěn ...
 • Rodinný dům 

  Forman, Radek
  Projekt zpracovává technickou dokumentací rodinného domu v Havlíčkově Brodě. Rodinný dům je částečně podsklepený, samostatně stojící, dvoupodlažní se dvěma pultovými střechami. Objekt je navržen z keramického systému Heluz.
 • Rodinný dům 

  Filla, Josef
  Bakalářská práce se zabývá návrhem dispozice a zpracováním projektové dokumentace pro provedení rodinného domu s jednou bytovou jednotkou na svažité parcele číslo 140/12 v katastrálním území Vohančice. Jedná se o objekt o ...
 • Rodinný dům 

  Homolka, Václav
  Bakalářská práce obsahuje návrh stavebního řešení rodinného domu s provozovnou, který je zpracován ve stupni dokumentace pro provádění stavby. Objekt je situován do města Přeštice na jižním Plzeňsku, má obdélníkový půdorys, ...
 • Rodinný dům s kanceláří 

  Fischer, Ladislav
  Předmětem bakalářské práce je vypracování dokumentace stavební části k provedení novostavby rodinného domu s provozovnou kanceláře ve Velkém Meziříčí. Rodinný dům je navržen jako nepodsklepený objekt se dvěma nadzemními ...
 • Stavebně technologický projekt výstavby penzionu pro seniory 

  Karafiátová, Hana
  V diplomové práci jsou vypracovány vybrané části stavebně - technologického projektu Penzionu pro seniory. Stavba obsahuje 11 stavebních objektů, z nichž hlavní stavební objekt je řešen podrobněji. V rámci této práce je ...