Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh marketingového plánu wellness centra 

    Hlavenková, Miluše
    Bakalářská práce se zabývá marketingovou analýzou podniku a návrhy vhodné pro posílení konkurenceschopnosti a dalšího růstu společnosti. Práce je rozdělena do tří částí. První část se věnuje teoretickým poznatkům z oblasti ...
  • Pracovní poměr - vznik a skončení pracovního poměru 

    Karasová, Barbora
    Bakalářská práce se zabývá především vznikem a skončením pracovního práva dle české právní úpravy. Zabývá se také porovnáním české právní úpravy s německou a bulharskou právní úpravou a poukazuje na vzájemné odlišnosti. ...