Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace firmy ACO Industries, k.s. a návrhy na její zlepšení 

    Karasová, Simona
    Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti ACO Industries, k. s., v letech 2010 – 1014. Je rozdělena do tří částí. První část je věnována teoretickým poznatkům, které vycházejí z literatury. ...
  • Management zadluženosti vybraného kraje 

    Karasová, Simona
    Diplomová práce se zabývá analýzou hospodaření Kraje Vysočina v letech 2010 – 2016. Teoretická část diplomové práce vymezuje veřejnou správu, kraj, majetek kraje, rozpočet kraje a zadluženost kraje. Praktická část diplomové ...