Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Kardoš, Pavel
  Bakalárska práca sa zameriava na zhodnotenie ekonomickej výkonnosti podniku POVSTAV. Na základe popísaných teoretických poznatkov uskutočňuje finančnú a ekonomickú analýzu, zhodnocuje súčasný stav podniku a vyvodzuje ...
 • Návrh projektu dalšího rozvoje společnosti MK Doprava 

  Kardoš, Pavel
  Diplomová práca sa zaoberá možnosťami rozvoja dopravnej spoločnosti MK Doprava. Za použitia strategickej analýzy zhodnocuje jeho aktuálnu pozíciu a navrhuje realizáciu investičného projektu, ktorého ekonomickú efektívnosť ...
 • Vplyv finančnej krízy na hodnotu rizikovej prémie 

  Kardoš, Pavel (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2016-12-09)
  Cieľom tohto článku je priblížiť zmeny hodnoty rizikovej prémie, identifikovať ktoré determinanty ju ovplyvňujú a ako zmeny jej hodnoty súvisia s finančnou krízou. Článok predstavuje prístup viacerých autorov, ktorí sa ...