Now showing items 1-9 of 9

 • The bond strength by pull-off and direct tensile strength of concrete damaged by elevated temperatures 

  Rozsypalová, Iva; Daněk, Petr; Karel, Ondřej (IOP Publishing, 2018-07-16)
  This paper presents the results of an experimental study of selected characteristics of concrete following its exposure to high temperatures. The monitored parameter was the influence of high temperatures on the bond ...
 • Comparison of Measurements Methods Intended to Determination of the Shrinkage Development in Polymer Cement Mortars 

  Kucharczyková, Barbara; Karel, Ondřej; Daněk, Petr; Kocáb, Dalibor; Pőssl, Petr (Elsevier, 2017-07-20)
  The paper deals with the experimental determination of the shrinkage progress of the polymer cement (PCC) mortars. The main motivation of performed measurements was to compare the results obtained from two different ...
 • Hodnocení aktuálního stavu existující konstrukce 

  Kopec, Jan
  Práce se zabývá problematikou hodnocení aktuálního stavu existujících konstrukcí. V teoretické části práce jsou objasněny normy pro navrhování a provádění betonových staveb, které specifikují, pro jaké materiály a druhy ...
 • Komplexní diagnostika objektu rodinného domu 

  Tomanová, Jana
  Diplomová práce se zabývá problematikou hliněného stavitelství se zaměřením na poruchy a sanace těchto konstrukcí. Úvodní část pojednává o možných poruchách zejména hliněných staveb, dále o příčinách vzniku poruch, jejich ...
 • Measurement and evaluation proposal of early age shrinkage of cement composites using shrinkage-cone 

  Kucharczyková, Barbara; Kocáb, Dalibor; Rozsypalová, Iva; Karel, Ondřej; Misák, Petr; Vymazal, Tomáš (IOP Publishing, 2018-07-12)
  The paper deals with an experimental analysis focused on the determination and evaluation of the early age shrinkage strain using Shrinkage-Cone. The measurements were performed on the cement pastes and mortars with a ...
 • Most přes dálnici D1 

  Karel, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá řešením nosné konstrukce silničního mostu přes dálnici D1. Konstrukce je desková, spojitá o 4 polích, uložená na bodových podporách. V podélném směru je provedeno předpětí. Vnitřní síly byly řešeny ...
 • Operativní diagnostika při hodnocení stavu rodinného domu 

  Novosad, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá operativní diagnostikou současného stavu řadového rodinného domu v Olomouci-Nedvězí. Popisuje provedení stavebně technického průzkumu objektu. Vzhledem ke špatnému stavu domu zkoumá teoreticky ...
 • Properties of concrete intended for further testing measured by the Impact-Echo and the ultrasonic pulse method 

  Karel, Ondřej; Dvořák, Richard; Rozsypalová, Iva; Schmid, Pavel (IOP Publishing, 2018-07-16)
  The aim of the paper is non-destructive measurement of differently degraded specimens by high temperature intended for further testing of joints of stainless steel helical reinforcement glued into the groove and differently ...
 • Železobetonová konstrukce chladící věže 

  Karel, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na výpočetní model a výpočet vnitřních sil konstrukce chladící věže s důrazem na zatížení větrem v programu Scia Engineer, statické posouzení vybraných částí konstrukce na mezní stav únosnosti ...