Now showing items 1-2 of 2

  • Honeypot: Nástroj v boji proti malware 

    Karger, David
    Tato bakalářská práce se zabývá nasazením honeypotu pro boj s malwarem. Cílem bylo nastudování problematiky honeypotů a jejich použití při detekci a analýze malware. První část je věnována malware, jeho historii a jednotlivým ...
  • Moderní služby honeypot/honeynet pro klasické informační sítě 

    Karger, David
    Tato práce se zabývá honeypoty a jejich definicí, rozdělením a možnostmi logování. V praktické části jsou otestovány honeypoty pro služby, na které je nejčastěji útočeno, jejich instalace a jsou provedeny testy pro základní ...