Now showing items 1-2 of 2

  • Expanze podniku na východní trhy 

    Kargerová, Hana
    Diplomová práce pojednává o volbě vhodné strategie vstupu společnosti K.L.M. na východní trhy v odvětví strojírenského průmyslu. V teoretické části je vysvětlen význam mezinárodního obchodu a mezinárodního marketingu. ...
  • Účetní a daňové aspekty při transformaci sdružení na spol. s r.o. 

    Kargerová, Hana
    Bakalářská práce pojednává o sdružení, které dosáhlo za své působnosti vysokých ekonomických výsledků a na základě nich se rozhodlo transformovat na spol. s r.o., nebo-li převod z daňové evidence na účetnictví. V první ...