Now showing items 1-1 of 1

  • Parogenerátor pro jadernou elektrárnu s rychlým reaktorem 

    Karička, Radoslav
    Cílem práce je navrhnout parogenerátor, ve kterém na straně teplonositele proudí sodík, a na straně druhé proudí voda a vodní pára (H2O). Hlavní myšlenkou této diplomové práce je navrhnout takový parogenerátor, který vyloučí ...