Now showing items 1-2 of 2

  • Finanční plánování stavebního podniku 

    Karlíčková, Eva
    Diplomová práce se zabývá zhodnocením ekonomické situace vybraného sta-vebního podniku s využitím finanční analýzy a následně stanovením finančního plánu na následující rok. V teoretické části jsou vymezeny pojmy stavební ...
  • Řízení oběžného majetku ve stavebním podniku 

    Karlíčková, Eva
    Práce se zabývá řízením oběžného majetku ve vybrané stavební firmě. V rámci této problematiky je oběžný majetek definován, je vymezena jeho struktura a následně je popsáno řízení jednotlivých složek oběžného majetku. V ...