Now showing items 1-1 of 1

  • Studie výrobní logistiky ve vybraném podniku 

    Karlík, Jan
    Bakalářská práce se zabývá studií a optimalizací řízení zásob ve společnosti Mlékárna Hlinsko, a.s.. Při analýze zásob jsou využity metody ABC, XYZ a jejich kombinace. Z výsledků těchto analýz plyne návrh řešení pro ...