Now showing items 1-2 of 2

  • Automatická správa emailových účtů v MS Outlook 

    Karlubík, Peter
    Tato práce se zabývá tvorbou aplikace, takzvaného makra, napsaného v jazyce VBA. Toto makro má sloužit k usnadnění a částečné automatizaci každodenní práce ve firmě. Hlavním cílem bylo navrhnout a vytvořit makro tak, aby ...
  • Editor Objektově orientovaných Petriho sítí 

    Karlubík, Peter
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro editaci a simulaci Objektově orientovaných Petriho sítí. Nástroj podporuje dva formáty zápisu Objektově orientovaných Petriho sítí, a to PNtalk a PNML. ...