Now showing items 1-20 of 56

 • Administrativní budova JmP 

  Žwaková, Vendula
  Předmětem této diplomové práce byl přepočet a návrh dvou variant řešení stávající nosné ocelové konstrukce objektu patrové administrativní budovy v areálu Jihomoravské plynárenské a.s. v centru města Brna. Rozměry a dispozice ...
 • Comparison of analytical and numerical methods applied to lateral torsional buckling of beams 

  Vild, Martin; Piják, Jiří; Barnat, Jan; Bajer, Miroslav; Melcher, Jindřich; Karmazínová, Marcela (Elsevier, 2017-07-21)
  The paper is focused on the numerical evaluation of transversally loaded beams of one symmetric and four asymmetric cross-section shapes susceptible to lateral torsional buckling. Several analytic methods used for evaluation ...
 • Drážní most nad vodotečí 

  Hasil, Tadeáš
  Predmětem diplomové práce je statický a konstrukční návrh nosné ocelové konstrukce železničního mostu s dolnou mostovkou o rozpětí 42 + 60 + 42 m cez rieku Labe v Děčíne. Hlavní nosnou konstrukci mostu tvoří ocelový tuhý ...
 • Dvoukolejný železniční most 

  Loučka, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem železničního mostu v Ústí nad Labem. Délka mostu je 200,00 m, výška nosné konstrukce je 32,61 m a šířka nosné konstrukce je 12,10 m. Hlavní nosný systém je tvořen prostorovou příhradovou ...
 • Hala pro kovovýrobu s administrativní budovou 

  Kaňok, Vojtěch
  Obsahem diplomové práce je návrh a posouzení objektu kovovýroby s přilehlým administrativním objektem. Stavby jsou na sobě staticky nezávislé. Objekty jsou situovány v městě Bučovice. Objekt kovovýroby se skládá z třílodní ...
 • Lávka pro pěší a cyklistickou dopravu v Kunovicích 

  Boček, Michal
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a posouzení nosné konstrukce lávky pro pěší a cyklistickou dopravu přes vodní tok. Lávka je navrhována z důvodu plánovaného přeložení cyklostezky v obci Kunovice, okres Uherské ...
 • Lávka pro pěší přes řeku Dyji v Břeclavi 

  Pham, Hoang Anh
  Náplní diplomové práce je statický a konstrukční návrh nosné ocelové konstrukce lávky pro pěší s bezbariérovým přístupem, převádějící provoz chodců a cyklistů přes řeku Dyji ve městě Břeclav. Lávka je mostní konstrukce o ...
 • Možnosti využití vláknobetonů v ocelobetonových spřažených konstrukcích 

  Pozdíšek, Jan
  Předložená disertační práce je zaměřena na analýzu využití netradičních betonových směsí a jejich přínos u spřažených ocelobetonových konstrukcí. Jedná se zejména o nadpodporovou část spojitých nosníků, kde zpravidla působí ...
 • Návrh konstrukce jeřábové dráhy - srovnávací výpočet 

  Krompolc, František
  Náplní bakalářské práce je přepočet statického výpočtu jeřábové dráhy daných rozměrů dle platných eurokódů (ČSN EN 1991-3 a ČSN EN 1993-6) a jeho porovnání s přepočtem dle předcházejících norem (ČSN 27 0103 a ČSN 27 0101). ...
 • Návrh nosné ocelové konstrukce autosalonu 

  Hubáček, Ondřej
  Obsahem práce je návrh nosné ocelové konstrukce jednolodního halového objektu autosalonu určeného pro parkování/výstavu automobilů ve městě Brně. Půdorysné rozměry objektu jsou 20 x 36 m. Hlavní nosná konstrukce je tvořena ...
 • Návrh nosné ocelové konstrukce sportovní haly. 

  Bui, Trung Thanh
  Práce obsahuje návrh nosné ocelové konstrukce jednolodního objektu sportovní haly, která je určena pro sportovní aktivity v okolí města Brno. Půdorysné rozměry objektu jsou 30 x 48 m. Hlavní nosná konstrukce je tvořena za ...
 • Nosná konstrukce montovaného bytového domu 

  Návarová, Michaela
  Obsahem této diplomové práce je statický návrh nosné konstrukce bytového domu. Půdorysné rozměry jsou 15,04 x 16,74 m a výška 9,25 m. Bytový dům je navržen pro oblast České Budějovice tj. II. sněhová a II. větrová oblast. ...
 • Nosná konstrukce rodinného domu z tenkostěnných ocelových profilů 

  Bulíček, Radek
  Cílem bakalářské práce je návrh a ověření únosnosti nosných prvků jednopodlažního rodinného domu z tenkostěnných za studena tvarovaných prvků. Součástí domu je také přistavené stání pro automobily z dřevěných prvků. Rodinný ...
 • Nosná konstrukce rodinného domu z tenkostěnných za studena tvarovaných ocelových profilů 

  Jančar, Ondřej
  Předmětem bakalářské práce je vypracovat statický a konstrukční návrh montovaného rodinného domu. Nosná konstrukce je ocelová z tenkostěnných za studena tvarovaných profilů. Rodinný dům je jednopodlažní, nepodsklepený, ...
 • Nosná ocelová konstrukce objektu výstavního pavilonu 

  Bui, Trung Thanh
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce objektu výstavního pavilonu o délce 84 m a šířce 30 m. Konstrukce zastřešení je navržena a posouzena ve dvou variantách. Varianta A je navržena jako trubkový ...
 • Nosná ocelová konstrukce sportovního objektu 

  Géczyová, Michaela
  Úlohou mojej bakalárskej práce bolo posúdenie zastrešenia športového objektu podľa eurokódu. Budova plní rekreačnú funkciu pre širokú verejnosť a slúži aj ako športová hala. Objekt má tvar kruhovej výseče v pôdoryse a ...
 • Nosná ocelová konstrukce tenisové haly 

  Pham, Hoang Anh
  Náplní bakalářské práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce tenisové haly obdélníkového půdorysu o rozměrech 40x30,133 m. Objekt je situován mimo zástavbu v obci Lipno nad Vltavou. Halu tvoří 9 příčných vazeb v ...
 • Nosná ocelová konstrukce víceúčelového halového objektu 

  Prokešová, Pavlína
  Cílem diplomové práce je navrhnutí a posouzení víceúčelového halového objektu v lokalitě Brno. Půdorys je obdélníkového tvaru o rozměrech 30,0 x 84,0 m. Konstrukce zastřešení je navržena a posouzena ve třech variantách. ...
 • Nosná ocelová konstrukce zastřešení sportovního stadionu 

  Kerouš, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce zastřešení sportovního stadionu v délce 82,8 m a šířce 29,0 m. Konstrukce zastřešení je navržena a posouzena ve dvou variantách. Varianta A ja navržena jako ...
 • Nosná ocelová konstrukce zastřešení tribuny sportovního stadionu 

  Hubáček, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce zastřešení tribuny sportovního stadionu v délce 67,2 m a šířce 28,8 m. Konstrukce zastřešení je navržena a posouzena ve dvou variantách. Varianta A ja navržena ...