Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

    Karnišová, Adriana
    Tato Diplomová práce se zabývá analyzováním kosmetické společnosti Mary Kay (Czech Republic), s.r.o. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a analýzy, které jsou následně využity v analytické části. Ke zjištění ...
  • Analýza vybraného volejbalového klubu 

    Karnišová, Adriana
    Bakalářská práce se zabývá analyzováním volejbalového klubu TJ Junior Brno. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a analýzy, které jsou následně využity v analytické části. Ke zjištění současného stavu fungování ...